Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 2, loc. Timişoara, jud. Timiş, cod. 300255 :: tel. 0256-210542; fax: 0256-214916; e-mail: scoala7tm@yahoo.com

Clasa pregatitoare 2021-2022 (varianta pdf)
Clasa pregatitoare 2021-2022 (varianta power-point)
PLATFORMA NATIONALA DE INFORMARE PRIVIND VACCINAREA ANTI COVID 19: ::Informare despre vaccinarea COVID-19::


HOTARAREA C. A. privind desfasurarea orelor incepand cu data de 8.02.2021: ::Start!::


MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ŞCOLII: Şcoala Gimnazială Nr. 7 "Sfânta Maria", din Timişoara îşi propune să fie comprehensivă şi integratoare, să răspundă nevoilor, potenţialului şi aspiraţiilor tuturor copiilor. Detaliind, ne dorim ca Şcoala Gimnazială Nr. 7 "Sfânta Maria" să fie o unitate de învăţământ cu valenţe socio-umane deosebite: o adevărată şcoală incluzivă (şcoală pentru toţi) aptă să integreze instructiv-educativ toate tipurile de elevi, de la copilul cu deficienţe până la elevul cu performanţe înalte, utilizând competenţa şi dăruirea tuturor dascălilor.
                                                                                               Director prof. Gica Dumitru
Deviza noastră:

Şanse pentru 7, 7 pentru toţi!


View My Stats