PROIECTE DESFASURATE IN SCOALA NOASTRA
  • - Proiecte Europene
  • -Informatii proiect POCU/904/6/25, cod SMIS 146587-Profesionalizarea carierei didactice-PROF
  • Proiect Cetateanul
  • Proiectul KINDER+SPORT 2018
  • Proiecte si programe in domeniul educatiei civice si istorice
  • Scoli conectate la comunitate - 2017
  • Impreuna pentru copii
  • Carte frumoasa, cinste cui te citeste
  • Proiectul Comenius