PROTECTIA DATELOR PERSONALE
PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor): START!
Adresa de e-mail dedicata sesizarilor referitoare la protectia datelor personale:
protectiadatelor.scoala7tm@yahoo.com
REGULAMENT INTERN PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL START!